Bli Medlem

Medlem

MEDLEMSAVGIFT  
FAMILJEKORT 2 vuxna + ungdom (till och med det året man fyller 18 år) 400:-
SENIORER 200:-
Ungdom (till och med det året man fyller 18 år) och pensionär 150:-

Ni kan betala in medlemsavgiften på postgiro 16 44 37-6 (i Meddelande-fältet: Medlemsavgift 20xx, Namn, typ av medlem(senior, familj, ungdom, pensionär)) eller kontakta Rickard Bondesson,

e-mail rickard@gullabosk.se .

Hello World